ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΕΣ
Φίλτρο κατά ιδιότητες
HYPER-X

ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ 35ΜΜ F1 ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΟΝΤΗ ΧΡΩΜΙΟ

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:17139
HYPER-X

ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ 35ΜΜ L3 ΚΩΝΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ (90o) ΧΡΩΜΙΟ

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:20163
HYPER-X

ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ 35ΜΜ Μ1 ΚΩΝΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ ΙΣΙΑ ΧΡΩΜΙΟ

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:8710
HYPER-X

ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ 35ΜΜ Μ2 ΚΩΝΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ (45o) ΧΡΩΜΙΟ

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:8704
HYPER-X

ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ 35ΜΜ Μ3 ΚΩΝΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ (90o) ΧΡΩΜΙΟ

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:8707
HYPER-X

ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ 38ΜΜ F1 ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΟΝΤΗ ΧΡΩΜΙΟ

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:21252
HYPER-X

ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ 38ΜΜ L1 ΚΩΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΙΑ ΧΡΩΜΙΟ

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:20159
HYPER-X

ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ 38ΜΜ Μ1 ΚΩΝΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ ΙΣΙΑ ΧΡΩΜΙΟ

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:24894
TOP