ΠΙΣΤΟΝΙΑ
IKT PISTONS

ΠΙΣΤΟΝΙ (KIT) 51MM GΒ0 SΡ C70Z 6V IKT (JAPAN)

Μον. Μέτρησης: ΣΕΤ
Κωδικός Προϊόντος:7175
IKT PISTONS

ΠΙΣΤΟΝΙ (KIT) 52MM GΒ0 SΡ C70Z 6V IKT (JAPAN)

Μον. Μέτρησης: ΣΕΤ
Κωδικός Προϊόντος:7176
IKT PISTONS

ΠΙΣΤΟΝΙ (KIT) 51MM GB5 SΡ C70C 12V IKT (JAPAN)

Μον. Μέτρησης: ΣΕΤ
Κωδικός Προϊόντος:7178
IKT PISTONS

ΠΙΣΤΟΝΙ (KIT) 53MM GB5 SΡ C70C 12V IKT (JAPAN)

Μον. Μέτρησης: ΣΕΤ
Κωδικός Προϊόντος:16511
IKT PISTONS

ΠΙΣΤΟΝΙ (KIT) 47MM SS-GB5 GLX-70 IKT (JAPAN)

Μον. Μέτρησης: ΣΕΤ
Κωδικός Προϊόντος:12787
AFTERMARKET

ΠΙΣΤΟΝΙ (KIT) 47MM GK4 GLX-70

Μον. Μέτρησης: ΣΕΤ
Κωδικός Προϊόντος:16549
IKT PISTONS

ΠΙΣΤΟΝΙ (KIT) 47MM GK4 GLX-70 IKT (JAPAN)

Μον. Μέτρησης: ΣΕΤ
Κωδικός Προϊόντος:7136
TKR-J

ΠΙΣΤΟΝΙ (KIT) 47MM GLX-90 TKR (JAPAN)

Μον. Μέτρησης: ΣΕΤ
Κωδικός Προϊόντος:7141
TOP