ΜΠΟΥΖΙ (DENSO)
Φίλτρο κατά ιδιότητες
DENSO

ΜΠΟΥΖΙ Β8ΕS (W24ESUS) DENSO

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:16731
DENSO

ΜΠΟΥΖΙ BP7HS (W22FPUS) DENSO

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:16732
DENSO

ΜΠΟΥΖΙ BP8HS (W24FPUS) DENSO

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:16733
DENSO

ΜΠΟΥΖΙ CPR8EA-9 (U24EPR9) DENSO

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:16736
DENSO

ΜΠΟΥΖΙ CR7HS (U22FSRU) DENSO

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:16737
DENSO

ΜΠΟΥΖΙ CR8E (U24ESR-N) DENSO

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:16738
DENSO

ΜΠΟΥΖΙ DPR8EA-9 (X24EPU9) DENSO

Μον. Μέτρησης: ΤΕΜ.
Κωδικός Προϊόντος:16739
TOP