ΜΠΟΥΖΙ ΒR7ES ΝGΚ (JAPAN)

NGK
Μ.Μ: ΤΕΜ.
Κωδικός προϊόντος: 21651
Kesisoglou
TOP